.


.

Amadeo Freixas Vivo

Amadeo Freixas Vivo

Amadeo Freixas Vivo (Spanish, 1912-2004)